Posts Tagged ‘guilds’

Over de Community of Practice (in Dutch)

Thursday, January 12th, 2017

Deze blog bevat een presentatie over de Community of Practice (CoP). Een CoP is een verzameling mensen die ervaring delen.

Opvallend is dat de zuivere Community of Practice niet voorkomt. Dat komt omdat men Kennis (Theorie) en Ervaring (Praktijk) door elkaar haalt.

De verwarring ontstaat omdat men de theorie als “dwingende” ervaring ziet. De theorie is foutloos. De gebruikers van de theorie maken fouten die worden veroorzaakt door tekortkomingen bij de gebruiker en niet in de theorie.

Doordat de gebruiker volgens de regels werkt en het mislukken van de regels door de gebruiker komt en niet door de regels wordt de theorie niet aangepast en worden de mislukkingen geaccepteerd totdat het systeem zich volledig volgens de regels gedraagt.

Het idee dat de praktijk ondergeschikt is aan de theorie is ontstaan in de Verlichting, een periode die samenvalt met de 18de eeuw.

In die tijd werd de verbeelding (het creatieve) teruggebracht tot de fantasie en werden de emoties (die waarderen) gezien als een geestelijk probleem (“hysterie“). Het enige wat telde was de ratio die werd vertaald in logisch redeneren.

In de verlichting ontstond de conduit-metafoor, een model waarbij communicatie een proces is waarbij conduits (objecten, containers) worden uitgewisseld die door iedereen te begrijpen kennis bevatten.

Dit in tegenstelling tot de toolmaker-metafoor waarin de mens zijn waarheid toont in zijn handelen (“The Truth of the Pudding is in the Eating“, (Miguel de Cervantes, Don Quixote (1615))).

Er zijn vier uitspraken over Waarheid mogelijk:

(1) De waarheid van een theorie is objectief.

(2) De waarheid van een theorie is gebaseerd op de waarneming van dat wat gebeurt (een feit is een gebeurtenis (een geboorte)).

(3) De waarheid van een theorie is een mening, een waardering: “If we have Analyzed Judgment, we have solved the problem of Truth” (F.P. Ramsey, Fact and Propositions, 1927). Wat (belangrijke) mensen vinden (zoals de Paus of een Hoogleraar) is waar.

(4) De waarheid van een theorie is het gevolg van een persoonlijk inzicht. Vaak het resultaat van een waarom-vraag. Wat ik geloof is waar.

De vier kijken op de waarheid  kunnen worden ondergebracht in een vierluik wat door Jung een Quaternio werd genoemd. Een Quaternio bestaat uit twee tegendelen en twee complementen.

Een Inzicht is het gevolg van een uitzicht, een waarneming die in een waargeving resulteert (Waar -> Weer, Beeld, Idee).

De waarheid is objectief (context-vrij) en subjectief (wat anderen er van vinden, context-afhankelijk).

Ervaring is wat de mens al doende in de werkelijkheid als afwijking van zijn eigen theorie, zijn Verwachting (Overtuiging), meemaakt. Ervaring is een persoonlijke reflectie op het persoonlijk handelen.

Een Community of Practice (CoP) lijkt erg veel op het Middeleeuwse Gilde met als groot verschil dat lokatie geen rol meer speelt zodat een Gilde niet meer bij een Stad hoeft te  horen maar in theorie wereldwijd kan opereren.

Door de enorme schaal die nu optreedt is het vrijwel onmogelijk om een eenduidig definitie voor een gilde te formuleren waardoor er veel communities zijn die min of meer hetzelfde gebied betreffen.

Dit is voor een deel opgelost door de gildes om te zetten in Internationale Standaard/Beroeps Organisaties die zich bezig houden met het ontwikkelen van Normen. Normen zijn theorieen die door een groep mensen worden geaccepteerd.

De belangrijkste factor in een Gilde is het Delen van Fouten waardoor de Theorie van de Gezellen kan worden verbeterd. In de huidige tijd hebben mensen erg veel moeite met het delen van Fouten omdat Fouten maken wordt gezien als Falen.

De werkwijze om een eerste versie van een CoP op te zetten lijkt erg veel op het ontwikkelen van een Expert-Systeem, waarbij de Meesters en Gezellen de Experts zijn en de Fouten (Failures) door de leerlingen worden geleverd.

Aangezien iedereen een leerling is geweest kan iedereen een relatie leggen tussen een veelgemaakte fout en een oplossing van de fout.

In het algemeen maken mensen steeds weer dezelfde fouten als ze met een beroep beginnen behalve als de fout structureel in het ontwerp- en bouwproces is geadresseerd.

Op dit moment bestaan er miljoenen communities die kunnen worden getypeerd door de Menselijke Persoonlijkheid die een combinatie is van Kennis (Wikipedia), Ervaring (Praktijk), Relaties (Sociaal, Facebook) en Creatief (Inzicht, Interesse, Linkedin).

Wat nu volgt zijn de sheets van de presentatie met toelichting in presentatievorm.

LINKS
Waarom de theorie altijd klopt en gebruikers die het niet snappen dom zijn.
Over de relatie theorie & praktijk
Over de Community of Practice met betrekking tot Verslaving en Burn-Out
Over Gilden (in de Gezondheidszorg)
Over Schalen (Constructal Law)
Over Schalen (Perspectief)
Over Schaal-vrij (Scale-Free)
Over Onkwetsbaarheid (Anti-Fragility)

About The Industrial Revolution

Thursday, April 3rd, 2008

industrial revolutionThe Industrial Revolution started with the mechanization of the textile-industry (1740-1790) in England.

A new collaboration concept the Mill, later translated in the Factory, is invented. The Industrial Revolution is preceded by the Renaissance.

The Renaissance is a Creative Phase.

The Industrial Revolution is a Social phase. A Social phase changes the way people cooperate.

Small scale cooperation structures were destroyed and replaced by large-scale cooperation structures.

The Industrial Revolution not only changed the way people cooperated in labour. It also changed the way Cities and Countries cooperated.

At the end of this phase (the Second World War) Europe and the World (UN, China, and India) started to Unite. Cooperation on the Level of the World became possible but was finally not realized.

The French Revolution (1789) breaks the power of the Aristocracy. The Bourgeois (the merchants, the entrepreneurs, the middle class) use the Mill to produce cheap standardized products on a large scale. They became the new Rulers of Society.

The mill and later the factory not only destroyed the Aristocracy.

It also destroyed the Small Scale Collaboration Structure of the Guilds. The Guilds, operating on the level of the City, took care of almost everything at that time.

They operated hospitals, educational facilities and insurance. When the mills turned into factories many people lost their job. The big cities were populated with very poor and hungry people.

Nobody took care of the sick and the old. They became the Prolitariat, the Under-Class. The existence of the Prolitariat produced a huge tension in society.

russian revolution2This tension was resolved when many pressure groups or movements (Conservatives, Liberals, Socialists, and Communists) finally agreed upon new large scale institutions.  

The State, Parliament, Democracy, Voting, and The Union came into existence.

The Social Welfare State was constructed. Government took care of almost everybody.

The first Cotton Mill was opened in 1742. In 1762 Hargreaves invents the spinning jenny. It was operated by hand.

With the invention of the steam-machine (1769, Watt) manual labour was not needed anymore.

In 1785 the first mill was opened that used a steam-machine (the power loom).

The Steam Machine became a Major Paradigm. It highly influenced Physics (ThermoDynamics, Entropy) and Psychology (Freud).

steam_engineIn 1781 Kant wrote his book Kritik der reinen vernunft. He excluded the Imagination (illusions) and the Emotions (love, care, values, quantity) out of reasoning and introduced the concept of mechanized thinking (Logic). Kant excluded Art (Imagination) and Religion (the Emotions) and invented Science.

Mechanized (Scientific) Thinking was used to Optimize the Mill. Slowly it grew into a (big) factory. At the end of the Industrial Revolution Logical reasoning produced its most briljant artefact, the All Purpose Computer. The Computer became a major Paradigm.

The-Railroads-Of-The-World-124Between 1790 and 1840 the world was covered with Railroads. They facilitated the spread of the Industrial Revolution.

Cities flourished and died according to the distance to a railroad station (A node). Many infrastructures were created in this period (Telephone, Sewers, Water, Gas, and Electricity). Later the concept of the railroad was implemented in Traffic (Highway) and Computers (networks, hubs, servers). The Railroad Network became a major Paradigm.

Mechanic thinking resulted in Standardization. Between 1890 and 1940 Mass-production, Mass-consumption and Mass-media dominated society.

TFordThe first step was set by Henry Ford and Frederick Winslow Taylor with the production of the T-Ford. The theories of Taylor are until now (most of the time not recognized) used in many forms to optimize work-processes.

The end of optimization is reached when everything is turned into a Utility. A Utility is a Network that operates without Human Beings and transports Objects.

When we look at the Industrial Revolution from a higher perspective we can see the elements of the Cycle at work.

A phase of Creativity is followed by a Social Phase. It is the phase of Power Conflicts (Competition) and the construction of new Movements, new Groups and finally of new Institutions (The State, The Corporation).

The Hierarchy was the major control paradigm of this period. Everybody wanted to move to “the Top”. The Race to the Top was also visible in architecture. The SkyScraper with the Management at the Top became the Symbol of Power.

watching tvThe Industrial Revolution gave the Masses, the Slaves of the Middle Ages a better place. They changed from a Slave into a Consumer.

The Slave was dominated by his Owner. A Consumer is dominated by his Senses. On the Macro-level we see a move from the world-view of Control/Social (Master/Slave) to a Sensory/Social-pattern.

Will Mc Whinny called the Game of Sensory/Social The Game of the Market. The Industrial Revolution produced the Game of the Market.

At the end of this period the Masses controlled the Market. We are now in a demand oriented economy. This created a big problem for the mass-producers.

They controlled the masses and are desperatly trying to keep their position by Manipulation of the Media.

What is Going to Happen?

stock marketOn the level of the Kondratiev-cycle (Period 50 years) a phase of Creativity and the Individual was started in 1950.

This phase ended around 2000.

The move to the Individual challenged the structures of Mass-Production. People wanted to be treated as a Unique Human Being.

Industry found a solution to this need. They invented Mass Customization and User Involvement and went on with the Game of the Market.

This phase is now followed by a Social Phase (Start 2000). The Customer (the new Ruler) is organizing itself in Smart Customer Networks.

The Very Long Cycle (Precession, Period 25.000 years) and the Cycle of Culture (Periodicity 1250 year) is also changing its focus.

On the level of Culture we are moving to the Centre. We are converging on a new and unknown level, Earth. During the Social Phase of the Industrial Revolution huge collaboration structures were formed (EG, UN, NATO, China, India, …). These structures are challenged by the Individual in the Next Phase. The solution of this conflict is a network of small local structures that is part of a large global network (“Think Global, Act Local”).

The precession cycle is moving from the Dark Phase into the Light. This is the most interesting and unknown development. Current Human history has never experienced a shift from the Kali Yuga to the Golden Age. The Golden Age is a period of intense spiritual development, a movement to a New Level of Conscioussness.

It shows itself in a move to religion and mysticism but also in a new awareness about what is really happening in the world.  This new awareness is frightening to most of the people. They cannot understand the major changes that are visible. The predictable future is gone. Everything is on the move and the movement is excellerating culminating in Point Omega, the Big Leap into Nothingness.  

Long Term Phases always dominate short term phases. The effect of this will be tremendous and almost unpredictable.  An unpredictable future is a Future without a Perspective.

Some people expect a dramatic negative change. They are waiting for the Apocalyps. Some people expect the Return of Paradise and a jump to a higher consciousness.

I really don’t know what will happen.

If you read my blogs I am constantly trying to find the solution of this very complex conjunction of cycles. I keep you informed.