Over de Community of Practice (in Dutch)

If we have Analyzed Judgment, we have solved the problem of Truth” (F.P. Ramsey, Fact and Propositions, 1927).

The Truth of the Pudding is in the Eating“, (Miguel de Cervantes, Don Quixote (1615)).

Een Theorie is een gevolg van een inzicht in de Praktijk en niet andersom.

Deze blog bevat een presentatie over Community of Practice (CoP). Een CoP is een verzameling mensen die ervaring delen.

Opvallend is dat de zuivere Community of Practice niet voorkomt. Dat komt omdat men Kennis (Theorie) en Ervaring (Praktijk) door elkaar haalt. Hierbij wordt vooral vaak de theorie als “dwingende” ervaring gezien. De theorie is foutloos en de ervaring kan fouten bevatten.

Een voorbeeld is E=MC2 van Einstein waarvan bijna niemand weet welk bewijs de theorie heeft en vooral welke aanwijzigingen (“Fouten”) er zijn dat de theorie niet klopt. Toch wordt deze “wet” vaak geciteerd zonder te beseffen dat c (de lichtsnelheid) wellicht helemaal niet constant is. Het experiment (Morrison-Morley) dat deze stelling zou bewijzen klopt niet.

Volgens de wetenschapstheorie is een afwijking van een theorie een mogelijkheid om de theorie te verbeteren mits de fout verklaarbaar is.

Ervaring is wat de mens al doende in de werkelijkheid als afwijking van zijn eigen theorie, zijn Verwachting (Overtuiging), meemaakt. Ervaring is een reflectie op het Persoonlijk Handelen. Hierbij spelen de zintuigen en de persoonlijke overtuiging een grote rol.

Er zijn drie kijken (Views) op Praktijk.

De persoonlijke overtuiging wordt

(1): soms expliciet gedeeld met anderen. Het oordeel van een persoon is meer waard dan de waarheid van de theorie

(2): soms gerelateerd aan een breed gedragen paradigma of metafoor (bijv. “de Mens is een Computer”) en

(3): af en toe gecombineerd met een geheel eigen kijk (“eigenwijs”) op de wereld (de “Kunstenaar”).

Een Community of Practice (CoP) lijkt erg veel op het Middeleeuwse Gilde met als groot verschil dat lokatie geen rol meer speelt zodat een Gilde niet meer bij een Stad hoeft te  horen maar in theorie wereldwijd kan opereren.

Door de enorme schaal die nu optreedt is het vrijwel onmogelijk om een eenduidig definitie voor een gilde te formuleren waardoor er veel communities zijn die min of meer hetzelfde gebied betreffen.

Dit is voor een deel opgelost door de gildes om te zetten in Internationale Standaard/Beroeps Organisaties die zich bezig houden met het ontwikkelen van Normen. Normen zijn theorieen die door een groep mensen worden geaccepteerd.

De belangrijkste factor in een Gilde is het Delen van Fouten waardoor de Theorie van de Gezellen kan worden verbeterd. In de huidige tijd hebben mensen erg veel moeite met het delen van Fouten omdat Fouten maken wordt gezien als Falen.

De werkwijze om een eerste versie van een CoP op te zetten lijkt erg veel op het ontwikkelen van een Expert-Systeem, waarbij de Meesters en Gezellen de Experts zijn en de Fouten (Failures) door de leerlingen worden geleverd.

Aangezien iedereen een leerling is geweest kan iedereen een relatie leggen tussen een veelgemaakte fout en een oplossing van de fout.

In het algemeen maken mensen steeds weer dezelfde fouten als ze met een beroep beginnen behalve als de fout structureel in het ontwerp- en bouwproces is geadresseerd.

Op dit moment bestaan er miljoenen communities die kunnen worden getypeerd door de Menselijke Persoonlijkheid die een combinatie is van Kennis (Wikipedia), Ervaring (Praktijk), Relaties (Sociaal, Facebook) en Creatief (Inzicht, Interesse, Linkedin).

Wat nu volgt zijn de sheets van de presentatie met toelichting in presentatievorm.

LINKS
Over de relatie theorie & praktijk
Over de Community of Practice met betrekking tot Verslaving en Burn-Out
Over Schalen (de Constructal Law)
Over Schalen (Het Perspectief)
Over Schaal-vrij (Scale-Free)
Over Onkwetsbaarheid (Anti-Fragility)

Tags: , , ,

Leave a Reply